1. 6. 2023

Vzdělávání zaměstnanců

V současné době je kladený velký důraz na celoživotní vzdělávání. To je možné dosáhnout prostřednictvím různých školicích středisek, nebo prostřednictvím vysokoškolského kombinovaného studia. Pojďme se zaměřit na první typ vzdělávání, který je určen širšímu okruhu obyvatelstva.
Motivace může být různá. Jsou lidé, kteří si prostě chtějí zvýšit kvalifikaci, jsou lidé, kteří se vzdělávají až na nátlak buď Úřadu Práce, nebo zaměstnavatele.
tužky v kelímku
Dalo by se to také shrnout, že podnětem se stává:
·         Osobní motivace jednotlivce,který si chce doplnit nebo změnit kvalifikaci
·         Kurz zprostředkovaný či zajištěný Úřadem práce, který organizuje další vzdělávání nezaměstnaných, aby zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce
·         Kurzy, které zajišťuje zaměstnavatel.Jedná se obvykle o specifické odborné kurzy, které mají zvýšit profesní kompetence jednotlivých pracovníků.
 psací potřeby

Nebojte se zajistit zaměstnancům další vzdělávání

Pojďme se na kurzy zajišťované zaměstnavateli podívat trochu zblízka. Některé vzdělávání zaměstnanců je dané zákonem. Například v oblasti školství nebo sociálních služeb. Zde je na místě kritika, protože často více než o kvalitní vzdělávání se jedná o to, aby pracovník získal zákonem požadovaný počet hodin, ale kvalita vzdělání je přitom tristní. Nezřídka se stává, že člověk absolvuje jedno školení i vícekrát, ale zákonu je učiněno zadost, takže je vše v pořádku.
zvýrazňovače a sešit
Soukromé firmy nemají obvykle vzdělávání zaměstnanců dáno zákonem, ale přesto je v jejich zájmu odborné vzdělávání zdokonalovat a mnozí to tak skutečně dělají.
Nejsou to ovšem jen odborné znalosti, je to nepochybně také vzdělávání jazykové nebo vzdělávání v oblasti manažerských dovedností a zručností.  
Chtěli byste, aby Vaši zaměstnanci byli schopnější? Tak se nebojte zajistit jim další vzdělávání. Určitě toho nebudete ani trochu litovat.

written by - Posted in Nezařazené