28. 6. 2023

Cestovní přípravy


Každá cesta samotná zaÄíná přípravou. Tedy záleží na tom, kam se jede. NÄ›kdy je ta příprava delší, nÄ›kdy trvá jen chvíli. Pokud se ÄlovÄ›k chystá sám a sám nÄ›kam do Tibetu, nebo Austrálie a nemá zájem o ukecané průvodce, má dvÄ› možnosti. BuÄto se sbalí bÄ›hem půl hodinky a vyrazí, nebo si to vÅ¡echno velmi peÄlivÄ› naplánuje. Což tedy ovÅ¡em znamená udÄ›lat si také jakýsi itinerář, aby vÄ›dÄ›l, kam chce a dopÅ™edu to mohl alespoň pÅ™ibližnÄ› naplánovat. Ono se pak hned lépe toulá, když to má ÄlovÄ›k tak nÄ›jak pÅ™ed sebou. Do tohoto itineráře je dobré si hlavnÄ› zapsat to, co chceme vidÄ›t. Tedy to, co za to stojí. To si můžeme rozmyslet doma a v klidu podle map a různých webů. Nehrozí pak, že nÄ›co opomeneme. OvÅ¡em ten, kdo jede „na blind“, ten to nesleduje. Ví kam pÅ™ibližnÄ› jede a co tam má oÄekávat. Zda stihne to neb ono je mu vcelku fuk. Jde mu o cestu a zážitky.  

hory v Tibetu

Balení vÄ›cí je kapitola sama o sobÄ›. Pokud ÄlovÄ›k ví, že půjde i do hor, kde bude zima a sníh, musí se na to náležitÄ› pÅ™ipravit. OvÅ¡em pokud ví, že bude týden jen u moÅ™e na pláži, staÄí mu jen pár vÄ›cí. A je jasné, že do Tibetu Äi Austrálie nepojedeme s igelitovou taÅ¡kou v ruce. To je snad jasné každému jen trochu soudnému ÄlovÄ›ku.  

klokan

Přípravy do hor, a zvláštÄ› do velehor vyžadují hodnÄ› trpÄ›livosti a také hodnÄ› znalostí. JistÄ› si dokážete pÅ™edstavit horolezce, který stane pod osmitisícovkou a teprve zde zjistí, že si doma nechal zinkovou mast. Nebo maÄky.  

U moře je naprosto jedno pokud jste doma nechali opalovací krém, protože si tady koupíte jiný, popřípadě se budete vyhýbat přímému slunci. Ovšem pod osmitisícovkou většinou obchody nebývají, takže má horolezec smůlu. Musí zpátky tam, kde potřebné věci sežene.  

Pokud se ÄlovÄ›k chystá na běžnou dovolenou, nebývají kolem toho nÄ›jaké zvláštní orgie. Takže tomuto tématu se ani netÅ™eba vÄ›novat.