16. 4. 2018

SEO linkbuilding je spolu s dalšími metodami jedním z pilířů zvyšování pozic pro internetové vyhledávače

Faktory on-page

Kvalita URL adres – unikátní webová adresa by měla být co nejkratší, nejjednodušší, a zároveň musí dostatečně informovat o svém obsahu. Ideální je přímo v adresním řádku mít umístěno klíčové slovo. Takové weby se snadno zapamatují a mnoho uživatelů je zadává, aniž by je musela vyhledávat.
seo a internet.png
Metaznačky – obecně nás metaznačky informují o typu kódování, o autorovi webu, ovšem SEO se především orientuje na descriptions, robots, revisit after, a keywords. Nejpodstatnější z nich je descriptions, kde by měl být obsah webu stručně, přitom výstižně popsán. Klíčová slova (keywords) hrají již menší, přesto důležitou roli, podobně jako revisit after a robots, které robotům definují indexaci a relativní dobu opakované návštěvnosti.
HTML a XHTML značky – vyhledávače rozlišují především nadpisy deklarované správnými značkami jazyka HTML, jako H1 – H6. Každá úroveň nadpisu má zkrátka svůj platný význam na rozdíl od nadpisů, které jsou na webu pouze vyznačeny odkazem „strong“, nebo velikostí, typem, a barvou fontu.
Web Copywriting – považuje se za klíčový parametr pro on-page kritérium. Vhodně vytvořený text na webové stránce obsahuje optimální počet klíčových slov zhruba v rozmezí 3 – 6 procent z celkového objemu textu. Přitom musí být textový obsah unikátní a zároveň jednoznačný. Každý duplicitní text (dokonce i s pouhými přehozenými větami, nebo odstavci), považují vyhledávače za duplicitu, a weby se shodnými texty jsou pak irelevantní. Důležité jsou rovněž aktualizace obsahu webových stránek.

Off page faktory

LinkbuildingSEO linkbuilding je systém zpětných odkazů, které umožňují vyhledávačům zařadit weby do katalogů. Zpětné odkazy se vkládají např. do webových diskusí, blogů, diskusních fór, apod. Vyhledávače rozlišují kontextové odkazy z webů o shodném tématu, a odkazy nekontextové z tematicky odlišných webů.
školitel seo.jpg
Linkbaiting – toto je poměrně obtížně realizovatelné, neboť cílem linkbaitingu je vytvořit takový web, který bude sám o sobě natolik populární, že si jej lidé budou mezi sebou předávat i bez nutnosti používat vyhledávače.
Microsites – některé weby mohou využívat dceřiných menších webů (microsites), jejichž stručný obsah pouze uživatele přesměruje na hlavní web. Cílem je vytvořit velmi hustou síť s významným okruhem klíčových slov, které zvyšují jejich pozice ve vyhledávačích.

written by - Posted in Web