18. 9. 2020

Co je vize a poslání

Poslání je důležité zejména proto, že nám říká, jaký smysl má naše podnikání. Proč naše firma vůbec existuje a něco dělá. Dále nám říká, ve kterých oblastech chceme působit a na které zákazníky se zaměříme a jakou z jejich potřeb budeme uspokojovat. Poslání nám dává časový výhled na delší časové období a navazuje na něj vize.
Vize už by měla být také dlouhodobá, ale dá se rozčlenit na různé časové úseky. Jejím smyslem je vytvořit jedinečný návrh zaměření činnosti podniku s širokým rozpětím, přičemž bereme na vědomí naše postavení na trhu a samozřejmě vycházíme z poslání. Vize nám dá rámec, ve kterém uvidíme, jak si stojíme na trhu a ve kterém odvětví se realizujeme.
marketingový plán
Ve vizi určujeme hlavně:
–          Jakou potřebu zákazníků budeme uspokojovat, což vyžaduje vyjasnění si oboru našeho podnikání
–          Na které zákazníky se zaměříme, v úvahu se bere věk, pohlaví, skupina, místo
–          Naše vlastní zásady a principy, čím se my sami budeme řídit a jak budeme navenek vystupovat. Tento princip se nevztahuje jen k zákazníkům, ale i ke všem našim partnerům a veřejnosti.
krajina Namibie

Co jsou cíle

Tam kde poslání a vize jsou jen představami se cíle stávají skutečností a jsou mostem k prostředkům, kterými svých cílů dosahujeme.
Všechny cíle musí vycházet z vize a zároveň se nesmí navzájem rušit a být naopak ve shodě a vytvářet logický celek.
Naším cílem bude zpočátku růst tržní hodnoty našeho podniku, k tomu jsou nám nápomocny podcíle:
–          Zlepšení tržní výkonnosti dosáhnu spokojenějšími zákazníky, zvýšenou schopností udržet si zákazníky a jejich loajalitou, naše nabídka bude mít svou cenu, prodej se bude zvyšovat, budeme produkovat stále více výrobků, naši klíčový zákazníci zvýší své výdaje, zákaznická základna se zvyšuje
–          Schopnost řídil lidské zdroje je také velmi důležitá a má tu své právoplatné místo, protože získáváme zaměstnance s potřebným vzděláním, zkušenostmi a potenciálem a umíme se o ně řádně postarat, aby byli spokojení
–          Řízení procesů se pak brzy stane jedno z našich priorit, jelikož se zvyšující se poptávkou budeme potřebovat i vyšší a rychlejší produkci a inovace.
–          Jako poslední si můžeme uvéstfinanční výkonnost, která navazuje na předchozí cíle a uzavírá tak všechny naše zájmy do celku. Protože pokud máme peníze můžeme se zlepšovat a konkurovat na trhu, čímž nám tečou do firmy další peníze.