3. 11. 2019

Školy v Africe

Pro nás je vzdělání naprosto přirozenou záležitostí. Každý Čech je gramotný. I lidé s neukončeným základním vzděláním umí číst, psát a jakž takž počítat. Samozřejmě vysoký požadavek je kladený také na středoškolské a vysokoškolské vzdělávání. Počet vysokoškolsky vzdělaných studentů vzrůstá. Někdy tak moc, že si člověk nutně klade otázku, zda je to dobře, protože například o studium učňovský oborů není takový zájem a přitom poptávka po řemeslnících je vysoká.
černé děti
Jinde mají problémy se vzděláváním zcela odlišné. Většina lidí je tam totiž negramotná. Týká se to především těch nejchudších zemí světa. Přitom vzdělání pro tyto země představuje boj se všudy přítomnou chudobou. Nejde přitom ani tak o to, aby si země vychovávaly novou inteligenci, ale aby tamní obyvatelé měli alespoň nějaké vzdělání.
Jednou z nejchudších zemí světa patří nepochybně Etiopie. Více než polovina tamních obyvatel je negramotná.
V boji s nevzdělaností představuje zásadní milník pomoc vyspělých států. Mnozí lidé mohou namítnout, že máme dost svých problémů ve své zemi a pomoc druhým je zbytečné plýtvání. Ale je třeba si uvědomit, že je důležité pomoci, aby si dokázali pomoct.
V České republice najdeme celou řadu organizací, která pomáhá s výstavbou škol v Africe a konkrétně také v Etiopii. Je to velmi záslužná činnost, na které mají svůj podíl také běžní občané díky příspěvkům, které na projekty zasílají.
děti ugandy
Z příspěvků jsou přitom hrazeny stavební materiály jako tvárnice, cement, suché toalety, okna. Celkový rozpočet na jednu školu činí zhruba necelé dva miliony korun. Dále jsou to potřeby pro žáky, protože se jedná o děti tak velmi chudé, že často nemají ani boty, natož, aby si mohli pořídit školní pomůcky, je tedy nutné zajistit jim sešity, učebnice a psací pomůcky.
Každému záleží na tom, aby jeho dítě mělo dobré vzdělání. Mělo by nám záležet na tom, aby každé dítě na světě mělo vzdělání.