1. 6. 2023

Mysleme na přírodu

Příroda je všude kolem nás, nabízí nám nejrůznější výhody. Živí nás, zajišťuje nám bezpečí a všemožně se o nás stará. Člověk má však na přírodu takový vliv, že je zapotřebí si také uvědomit jaký dopad na ni má. Nejen, že ji formuje ke svému obrazu, ale také ji může určitým způsobem ničit. O tom jsme se však již všichni dostatečně přesvědčili.
Zvětšování ozonové díry, tání ledové nebo vymírání druhů. To vše nám pouze ukazuje, jak je člověk výrazným činitelem lidského prostředí a jak jeho bezohledné zacházení může mít dopad na životní prostředí, a tedy i na naše životy. Jedním z ničitelů životního prostředí jsou dopravní prostředky. Ty používáme téměř denně aniž bychom si uvědomili, jak velký dopad můžou mít na životní prostředí.
les u pastvin
Naštěstí fosilním palivům již pomalu, ale jistě odzvonilo. Jeho zásoby se tenčí a cena tak značně kolísá. Lidé tak hledají další způsoby, jak si zajistit rychlou a snadnou přepravu na dlouhé vzdálenosti. Velice slibně vypadá technologie elektromobilů, která je navíc velice ekologická. Jejich cena je však stále astronomicky vysoká a pro běžné uživatele, tedy občany značně nedostupná.
pot na hrudi
Máme přitom po ruce jeden stroj, který je dostupný nám všem. Jen ho považujeme za zastaralý. Řeč je samozřejmě o kole. To nás sice nemůže denně přepravovat na daleké vzdálenosti, ale do určité míry pomůže od zácpy v přeplněných městech. To má samozřejmě také dopad na smogovou situaci v daných oblastech, kdy je zdejší ovzduší téměř nedýchatelné.
Tudíž kolo zní jako všestranně prospěšný prostředek pro přepravu po městských oblastech. Pro nás však stále zůstává záhadou, proč se cyklistika v městech nerozmáhá. Pravdou je, že kola a cyklostezky jsou rozvinuté spíše v severských městech, kde se dbá na ekologii a životní prostředí. Právě zde můžeme vidět postupné upouštění od klasických dopravních prostředků a postupný návrat právě k cyklistice.
cyklista ve městě
Ta však není pouze ekologickou dopravní variantou, ale může být také našim sportovním koníčkem, kdy se můžeme projet jak po rozblácené pěšince, tak i po rozpáleném asfaltu.

written by - Posted in Nezařazené