1. 6. 2023

Krbové vložky versus otevřené krby.

S otevřenými krby se setkáváme především ve starších stavbách, rekreačních chatách a podobných staveních. Říká s jim otevřené, protože ohniště nechrání žádná skleněná dvířka. Sálající teplo je velice intenzivní, místnost se rychleji vyhřeje. Efektní projevy hořícího dřeva jsou samozřejmě intenzivnější. Praskání dřeva je více slyšet, ucítíte i vůni hořícího dřeva.
Otevřené krby se přestali stavět hlavně z důvodu potenciální nebezpečnosti. Při hoření dřevěných polen se občas stane, že se naskládané dřevo sesune a mimo krby se dostanou žhavé uhlíky. Ty se samozřejmě ihned neuhasí a je docela problém je dostat zpět do ohniště.
Na rozdíl od otevřeno ohniště klasického krbu jsou krbové vložky velice bezpečné. Mají uzavíratelná dvířka, veškeré hoření tak probíhá bezpečně v nádobě krbové vložky.
křesla u krbu
Krbové vložky jsou rovněž praktické i z toho důvodu, že nám skýtají nepřeberné možnosti vzhledu samotného krbu. Krbová vložka je pouze oním bezpečným ohništěm. Až jejím obestavěním získáme skutečný krb. Umístění krbu limituje akorát pozice samotného komínu. Variabilitu umístění krbové vložky zvyšují komínové roury, tedy to, co krbovou vložku spojuje s komínovým vstupem.
palivové dříví
Krbové vložky se vyrábějí se čelními prosklenými dvířky a také s rohovými dvířky. Umístění takového krbu ve velké místnosti může být vpravdě dominantou.
krb na chatě
Krbové vložky se obestavují poměrně jednoduchým způsobem pomocí speciálních desek, které se vzájemně lepí a umožňují tak vybudování zajímavého základního tvaru krbu. Při stavbě je nutné akorát dodržet několik záležitostí jako umístění průduchů na vstup a výstup vzduchu. Samotný vzhled krbu můžeme upravit buď jen jednoduchou základní výmalbou konstrukce krbu, nebo různými obklady či umístěním polic, ramp a podobně. Například pomocí obkladu z falešného kamene můžete vystavět velice zajímavý designový prvek obývacího pokoje.
 

written by - Posted in Nezařazené