16. 7. 2022

Co je to s.r.o.?

S.r.o. znamená zkratku názvu společnost s ručením omezeným. Jedná se o obchodní společnost, která se řídí zákonem o obchodních korporacích. V České republice jde o nejrozšířenější formu v oblasti drobného podnikání. Ti, kteří zakládají společnost s.r.o., se nazývají takzvaní společníci. Počet je stanoven, že společník musí být minimálně jeden a maximální počet společníků je padesát. Založení společnosti začíná tak, že se vloží vklady do společného kapitálu. Ten musí být ze zákona minimálně 1 Kč. Poté se podepíše společenská smlouva, která musí mít formu notářského zápisu.

firma

Je-li společník jen jeden, listina, kterou podepíše, se nazývá zakladatelská listina. Ta taktéž musí být formou notářského zápisu. Společnost vzniká v okamžiku, kdy se provede zápis do obchodního rejstříku. Povinností je pro tuto společnost zřídit datovou schránku. Dále pak provést zápis do Evidence skutečných majitelů. Tato evidence je elektronická, a slouží pro evidenci vlastníků právnických osob. Společníci poté ručí jen do výše svých nesplacených vkladů. Pokud jde o jednatele či jednatelé, či samotné společnost, tak ti ručí celým svým majetkem.

noviny

Pro vysvětlení pojmů uveďme, že společníci jsou vlastně majitelé zapsané společnosti. Jednatel pak tuto společnost zastupuje. Jednatelem se může stát i některý ze společníků.Se založením nové společnosti se samozřejmě pojí hodně starostí, vyřizování, papírování a podobně. Pokud s tím potřebujete pomoci, nebo máte málo času na to, abyste věci kolem založení nové společnosti zařizovali, můžete požádat o založení třetí stranu. Využijte například založení nové sro. Tato služba nabízí založení nové s.r.o. společnosti zcela zdarma, pokud k tomu využijete jejich sídla, kanceláře nebo podobně. Takže budete mít vyřízené dvě věci na jednou a za naprosto bezkonkurenční cenu. Jelikož podnikání stojí ze začátku hodně peněz, určitě budete rádi za každou novou možnost, kde nějaké ty peníze můžete ušetřit.